Market Research

Y cymorth i daflu goleuni, deall a gweithredu ar wybodaeth fydd yn arwain at well busnes 

Perspectif – gwasanaeth newydd gan Antur Teifi sy’n dadansoddi data a gwybodaeth am y farchnad, y gystadleuaeth a chyfleoedd i’r dyfodol trwy ddefnyddio gwybodaeth ymchwil o’r farchnad sydd o’r radd flaenaf.

Perspectif Newydd

Mae’r pecyn sylfaenol yn cynnwys gwybodaeth elfennol o ddulliau ymchwi i’r farchnad i fusnesau a fydd yn diffinio tueddiadau ac yn rhoi gwybodaeth allweddol o’r farchnad.

Trwy Perspectif Newydd, bydd busnesau’n medru adnabod cwsmeriaid posib, creu proffil o’u cwsmeriaid presennol, deall gweithredu cyfredol y farchnad ac adnabod tueddiadau’r farchnad i’r dyfodol.

Perspectif Byw

Mae’r pecyn hwn yn coladu’r holl wybodaeth fanwl a gasglwyd o amrywiaeth o ffynonellau a’i gosod mewn ffordd ddealladwy/ystyrlon ar gyfer eich busnes.

Bydd Perspetif Byw yn ymchwilio i dueddiadau’r farchnad er mwyn darganfod pa effeithiau posib y gall gofynion cwsmer gael ar eich busnes i’r dyfodol.

Gyda’r pecyn hwn hefyd, cewch wasanaeth Dadansoddwr personol i’ch arwain trwy’r broses ymchwilio.

Perspectif Ffres

Mae’r pecyn cyflawn / uwch Perspectif Ffres yn cynnig arbenigedd ymchwilio i fusnesau er mwyn eu galluogi i ddeall y farchnad heddiw, adnabod eu cwsmeriaid a’u cystadleuwyr ac i adnabod datblygiadau posib i’r dyfodol.

Yn y pecyn hwn,  bydd y dadansoddwyr nid yn unig yn edrych ar eich marchnad chi ond yn edrych ar  sut y mae eich cystadleuwyr yn gweithredu.  Byddant hefyd yn edrych ar eich cwsmeriaid, yr arloeswyr yn y farchnad a chynnal ymarfer trylwyr sganio’r gorwel.

Pe byddech yn gallu gweld y budd o ymchwil i’r farchnad effeithiol.

Mae ymchwil i’r farchnad yn arf gwerthfawr sy’n rhoi’r canllaw a’r sail i’ch busnes ar gyfer gwneud penderfyniadau deallus. Mae ymchwil i’r farchnad yn gallu eich helpu i dyfu eich busnes, adnabod eich cwsmeriaid yn ogystal ag adnabod marchanadoedd newydd. Mae deall y farchnad allanol yn gosod y seiliau i fusnes i lwyddo.

Pe byddech yn gallu cynyddu eich gwybodaeth a’ch hyder am Ymchwil I’r Farchnad.

Gyda Perspectif cewch wybodaeth o’r radd flaenaf am y farchnad yn ogystal â’r sgiliau i ddadansoddi’r wybodaeth a’i gwneud yn werthfawr i’ch bsunes. Trwy ein gwefan, cewch hyd i’r arfau penodol ar gyfer goresgyn gwendidau ymchwil i’r farchnad eich busnes.

Pe bae prinder amser yn rheswm dros beidio â chynnal ymchwil i’r farchnad.

Mae gan Perspectif bopeth sydd ei angen arnoch i gynnal ymchwil i’r farchnad effeithiol sydd yn hawdd i ddod o hyd iddynt trwy’r wefan. Bydd hyn yn helpu eich busnes i arbed amser ac arian gwerthfawr trwy roi gwybodaeth cywir i chi am y farchnad fydd yn sicrhau eich bod yn gwneud y penderfyniadau iawn.

Y cymorth i daflu goleuni, deall a gweithredu ar wybodaeth fydd yn arwain at well busnes 

Perspectif – gwasanaeth newydd gan Antur Teifi sy’n dadansoddi data a gwybodaeth am y farchnad, y gystadleuaeth a chyfleoedd i’r dyfodol trwy ddefnyddio gwybodaeth ymchwil o’r farchnad sydd o’r radd flaenaf.

Perspectif Newydd

Mae’r pecyn sylfaenol yn cynnwys gwybodaeth elfennol o ddulliau ymchwi i’r farchnad i fusnesau a fydd yn diffinio tueddiadau ac yn rhoi gwybodaeth allweddol o’r farchnad.

Trwy Perspectif Newydd, bydd busnesau’n medru adnabod cwsmeriaid posib, creu proffil o’u cwsmeriaid presennol, deall gweithredu cyfredol y farchnad ac adnabod tueddiadau’r farchnad i’r dyfodol.

Perspectif Byw

Mae’r pecyn hwn yn coladu’r holl wybodaeth fanwl a gasglwyd o amrywiaeth o ffynonellau a’i gosod mewn ffordd ddealladwy/ystyrlon ar gyfer eich busnes.

Bydd Perspetif Byw yn ymchwilio i dueddiadau’r farchnad er mwyn darganfod pa effeithiau posib y gall gofynion cwsmer gael ar eich busnes i’r dyfodol.

Gyda’r pecyn hwn hefyd, cewch wasanaeth Dadansoddwr personol i’ch arwain trwy’r broses ymchwilio.

Perspectif Ffres

Mae’r pecyn cyflawn / uwch Perspectif Ffres yn cynnig arbenigedd ymchwilio i fusnesau er mwyn eu galluogi i ddeall y farchnad heddiw, adnabod eu cwsmeriaid a’u cystadleuwyr ac i adnabod datblygiadau posib i’r dyfodol.

Yn y pecyn hwn,  bydd y dadansoddwyr nid yn unig yn edrych ar eich marchnad chi ond yn edrych ar  sut y mae eich cystadleuwyr yn gweithredu.  Byddant hefyd yn edrych ar eich cwsmeriaid, yr arloeswyr yn y farchnad a chynnal ymarfer trylwyr sganio’r gorwel.

Pe byddech yn gallu gweld y budd o ymchwil i’r farchnad effeithiol.

Mae ymchwil i’r farchnad yn arf gwerthfawr sy’n rhoi’r canllaw a’r sail i’ch busnes ar gyfer gwneud penderfyniadau deallus. Mae ymchwil i’r farchnad yn gallu eich helpu i dyfu eich busnes, adnabod eich cwsmeriaid yn ogystal ag adnabod marchanadoedd newydd. Mae deall y farchnad allanol yn gosod y seiliau i fusnes i lwyddo.

Pe byddech yn gallu cynyddu eich gwybodaeth a’ch hyder am Ymchwil I’r Farchnad.

Gyda Perspectif cewch wybodaeth o’r radd flaenaf am y farchnad yn ogystal â’r sgiliau i ddadansoddi’r wybodaeth a’i gwneud yn werthfawr i’ch bsunes. Trwy ein gwefan, cewch hyd i’r arfau penodol ar gyfer goresgyn gwendidau ymchwil i’r farchnad eich busnes.

Pe bae prinder amser yn rheswm dros beidio â chynnal ymchwil i’r farchnad.

Mae gan Perspectif bopeth sydd ei angen arnoch i gynnal ymchwil i’r farchnad effeithiol sydd yn hawdd i ddod o hyd iddynt trwy’r wefan. Bydd hyn yn helpu eich busnes i arbed amser ac arian gwerthfawr trwy roi gwybodaeth cywir i chi am y farchnad fydd yn sicrhau eich bod yn gwneud y penderfyniadau iawn.