Occupancy #2: How can you escape the seasonal trap?

Deiliadaeth #2: Sut y gallwch chi osgoi’r trap tymhorol?

Yn yr ail yn ein cyfres sy’n archwilio data deiliadaeth  ar gyfer y diwydiant lletygarwch ledled Cymru, ry’ ni’n mynd i edrych yn agosach ar  amrywiadau tymhorol mewn deiliadaeth ar draws y sector gwestai.  Byddwn yn esbonio beth mae hyn…

Read More

Blwyddyn Antur : Plymwich i mewn i ddata

Wythnos diwethaf wnes I  fynychu Cynhadledd agoriadol Croeso Cymru –  Antur i Ddata Mawr – mwyngloddio data digidol i lywio marchnata ar gyfer twristiaeth. Cynhaliwyd yn Ysgol Rheolaeth Prifysgol Abertawe ar y campws newydd yn y bae,  lleoliad perffaith ar…

Read More

Ydych chi’n cael trafferth gyda data? 3 rheswm pam mae angen i chi ei ddefnyddio.

Mae data’n debyg iawn i fisgedi. Yn ôl Jo brand “Mae yna ddau fath o berson  yn y byd:  un sy’n agor pecyn o fisgedi,  yn bwyta un ac yn rhoi’r gweddill yn ôl yn y cwpwrdd  a’r llall sy’n bwyta’r...
Read More